polski čeština

Vyhledat stanice
Abecední seznam železničních
stanic a zastávek
Železniční tunely39 Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem st. hr. (CZ/PL)
Zahájení provozu
1902.08.02 Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem (FBB) • 1904.11.01 Jindřichovice pod Smrkem - granica państwa (IGB)
Zastavení veškeré dopravy
1945.05.26 Jindřichovice pod Smrkem - granica państwa (ČSD)
žkmdruh bodunadm.v.bodostatní tratě  
0.00žst300 Frýdlant v Čechách Zdjęcia37  37z  
1.91zast+nákl315Frýdlant v Čechách předměstí
4.36zast335Krásný Les bažantnice
6.06zast350Krásný Les
7.80zast+nákl365Řasnice
8.78zast380Řasnice zastávka
11.60zast+nákl425Hajniště
14.26žst455Nové Město pod Smrkem
~17.91vl415 bet. Betonárka Horní Řasnice
18.97zast+nákl405Horní Řasnice
21.36zast385Jindřichovice pod Smrkem-Skanzen
23.26zast+nákl390Jindřichovice pod Smrkem Zdjęcia
25.69st.h-hranice státu CZ / PL PL 284  

Tabulky v jízdních řádech:
Data od
Data do
Číslo i název tabulky
1944.07.03
1945.09.24
156q
Greiffenberg (Schlesien) - Forst Flinsberg / Heinersdorf (Tafelfichte)
1944.07.03
1945.09.24
160g
Friedland (Isergebirge) - Heinersdorf (Tafelfichte)
1946.05.06
1951.05.19
7r
Frýdlant v Čechách - Jindřichovice pod Smrkem


Stránka byla naposledy editována: 2018.03.26 - 00:24
Legenda
Označení:
- tratě elektrifikované
- tratě neelektrifikované
- tratě jednokolejné
- tratě dvojkolejné
- tunel
- historické místo
- stanice uzlová
- ex stanice uzlová
- stanice styčná
- ex stanice styčná
- planký stanic

W tabeli z opisem posterunków ruchu:
(d) - posterunek w budynku dworcowym

Objekty: (barevné ikony)
existující - v provozu, existující - opuštěné, existující - nesjízdné, neexistující - zrušené, snesené

Železniční kilometrů:
kurzíva km poloha (přibližné)
podtržené km poloha (převedená)


Kódy států:
AT - Rakousko
BY - Bělorusko
CZ - Česko
DE - Německo
HU - Maďarsko
LT - Litva
PL - Polsko
RU - Ostpreußen (Sovětský svaz)
SK - Slovensko
UA - Ukrajina
Druh bodu:
(dř)dálkove řízení
AHrautomatické hradlo
AHr+vl.stautomatické hradlo+vlečkové stanoviště
cdpcentrální dispečerské pracoviště
d.st.hdříve st. hranice
důldůl hlubinný
hkhranice kraje / vojvodství
hmhistorické místo
hrhradlo
hr+n.žsthradlo+nákladové nádraží
hr+náklhradlo+nákladiště
hr+och.sthradlo+ochranný stanoviště
hr+odbhradlo+odbočka
hr+vl.sthradlo+vlečkové stanoviště
hzhranice země
kkkonec kolei
linksměr trati
n.žstnákladové nádraží
n/unedostatek údajů
náklnákladiště
och.stochranný stanoviště
och.st+náklochranný stanoviště+nákladiště
och.st+výhochranný stanoviště+výhybna
odbodbočka
odb+náklodbočka+nákladiště
odb+och.stodbočka+ochranný stanoviště
odb+výhodbočka+výhybna
odb+výh+och.stodbočka+výhybna+ochranný stanoviště
p.výhpřípojná výhybka
p.žstprůmyslová stanice
překládka
př.žstpřekládací nádraží
sl.zslužební zastávka
st.hst. hranice
stsstyk trakčních soustav
t.žsttechnické nádraží
tbtarifní bod
tuneltunel
vlvlečka
vl.stvlečkové stanoviště
výhvýhybna
výhodbočka
výh.stvýhybkový stanoviště
výh+náklodbočka+nákladiště
výh+náklvýhybna+nákladiště
výh+odbvýhybna+odbočka
výh+vl.stodbočka+vlečkové stanoviště
zastzastávka
zast+AHrzastávka+automatické hradlo
zast+AHr+vlzastávka+automatické hradlo+vlečka
zast+Hrzastávka+hradlo
zast+Hr+náklzastávka+hradlo+nákladiště
zast+Hr+vl.stzastávka+hradlo+vlečkové stanoviště
zast+n.žstzastávka+nákladové nádraží
zast+náklzastávka+nákladiště
zast+nákl+p.výhzastávka+nákladiště+přípojná výhybka
zast+och.stzastávka+ochranný stanoviště
zast+odbzastávka+odbočka
zast+odb+náklzastávka+odbočka+nákladiště
zast+odb+vl.stzastávka+odbočka+vlečkové stanoviště
zast+odb+výhzastávka+odbočka+výhybna
zast+p.výhzastávka+přípojná výhybka
zast+t.žstzastávka+technické nádraží
zast+vlzastávka+vlečka
zast+vl.stzastávka+vlečkové stanoviště
zast+vl.st+náklzastávka+vlečkové stanoviště+nákladiště
zast+výhzastávka+výhybna
zast+výhzastávka+odbočka
zast+výh+náklzastávka+odbočka+nákladiště
zast+výh+náklzastávka+výhybna+nákladiště
zkzměna kilometráže
žstželezniční stanice
žstželezniční stanice D3
zzzásobník - základka

Atlas Drah Polska, Česka a Slovenska • ISSN 2391-4793 • www.atlasdrah.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9513079 / 4818 / 374 / 1878 / 5065.54)