polski čeština

Vyhledat stanice
Abecední seznam železničních
stanic a zastávek
Železniční tunely165 Doupov - Vilémov u Kadaně
Zahájení provozu
1884.01.01 Radonice u Kadaně - Historické místo 165 (ÖLEG) • 1902.11.10 Doupov - Radonice u Kadaně (kkStB) • 1903.08.01 Historické místo 165 - Vilémov u Kadaně (kkStB) • 1903.08.01 Historické místo 165 - Vilémov u Kadaně (kkStB)
Zastavení osobní dopravy
2010.12.12 Kadaňský Rohozec - Vilémov u Kadaně (ČD)
Zastavení veškeré dopravy
1955.04.30 Doupov - Kadaňský Rohozec (ČSD)
Zrušení tratě
1970 Doupov - Kadaňský Rohozec (ČSD)
žkmdruh bodunadm.v.bodostatní tratě  
0.000žst535Doupov
3.289zast+nákl490Oleška
5.397zast+nákl490Hluboká-Žďár
~6.900zast+nákl410Žebletín
7.830zast+nákl390Kyselka-Obrovice
9.000hk-hranice kraje
9.235zast+nákl375Kadaňský Rohozec
10.545zast365Ždov
13.473zast+nákl335Radonice u Kadaně
16.284zast+nákl310Vilémov u Kadaně město
~17.400hm290 Historické místo 165 165z  
17.779žst285 Vilémov u Kadaně164  

Tabulky v jízdních řádech:
Data od
Data do
Číslo i název tabulky
1944.07.03
1947.05.03
167j
Duppau - Willomitz
1946.05.06
1951.05.19
13e
Doupov - Vilémov u Kadaně


Stránka byla naposledy editována: 2018.04.01 - 00:34
Legenda
Označení:
- tratě elektrifikované
- tratě neelektrifikované
- tratě jednokolejné
- tratě dvojkolejné
- tunel
- historické místo
- stanice uzlová
- ex stanice uzlová
- stanice styčná
- ex stanice styčná
- planký stanic

W tabeli z opisem posterunków ruchu:
(d) - posterunek w budynku dworcowym

Objekty: (barevné ikony)
existující - v provozu, existující - opuštěné, existující - nesjízdné, neexistující - zrušené, snesené

Železniční kilometrů:
kurzíva km poloha (přibližné)
podtržené km poloha (převedená)


Kódy států:
AT - Rakousko
BY - Bělorusko
CZ - Česko
DE - Německo
HU - Maďarsko
LT - Litva
PL - Polsko
RU - Ostpreußen (Sovětský svaz)
SK - Slovensko
UA - Ukrajina
Druh bodu:
(dř)dálkove řízení
AHrautomatické hradlo
AHr+vl.stautomatické hradlo+vlečkové stanoviště
cdpcentrální dispečerské pracoviště
d.st.hdříve st. hranice
důldůl hlubinný
hkhranice kraje / vojvodství
hmhistorické místo
hrhradlo
hr+n.žsthradlo+nákladové nádraží
hr+náklhradlo+nákladiště
hr+och.sthradlo+ochranný stanoviště
hr+odbhradlo+odbočka
hr+vl.sthradlo+vlečkové stanoviště
hzhranice země
kkkonec kolei
linksměr trati
n.žstnákladové nádraží
n/unedostatek údajů
náklnákladiště
och.stochranný stanoviště
och.st+náklochranný stanoviště+nákladiště
och.st+výhochranný stanoviště+výhybna
odbodbočka
odb+náklodbočka+nákladiště
odb+och.stodbočka+ochranný stanoviště
odb+výhodbočka+výhybna
odb+výh+och.stodbočka+výhybna+ochranný stanoviště
p.výhpřípojná výhybka
p.žstprůmyslová stanice
překládka
př.žstpřekládací nádraží
sl.zslužební zastávka
st.hst. hranice
stsstyk trakčních soustav
t.žsttechnické nádraží
tbtarifní bod
tuneltunel
vlvlečka
vl.stvlečkové stanoviště
výhvýhybna
výhodbočka
výh.stvýhybkový stanoviště
výh+náklodbočka+nákladiště
výh+náklvýhybna+nákladiště
výh+odbvýhybna+odbočka
výh+vl.stodbočka+vlečkové stanoviště
zastzastávka
zast+AHrzastávka+automatické hradlo
zast+AHr+vlzastávka+automatické hradlo+vlečka
zast+Hrzastávka+hradlo
zast+Hr+náklzastávka+hradlo+nákladiště
zast+Hr+vl.stzastávka+hradlo+vlečkové stanoviště
zast+n.žstzastávka+nákladové nádraží
zast+náklzastávka+nákladiště
zast+nákl+p.výhzastávka+nákladiště+přípojná výhybka
zast+och.stzastávka+ochranný stanoviště
zast+odbzastávka+odbočka
zast+odb+náklzastávka+odbočka+nákladiště
zast+odb+vl.stzastávka+odbočka+vlečkové stanoviště
zast+odb+výhzastávka+odbočka+výhybna
zast+p.výhzastávka+přípojná výhybka
zast+t.žstzastávka+technické nádraží
zast+vlzastávka+vlečka
zast+vl.stzastávka+vlečkové stanoviště
zast+vl.st+náklzastávka+vlečkové stanoviště+nákladiště
zast+výhzastávka+výhybna
zast+výhzastávka+odbočka
zast+výh+náklzastávka+odbočka+nákladiště
zast+výh+náklzastávka+výhybna+nákladiště
zkzměna kilometráže
žstželezniční stanice
žstželezniční stanice D3
zzzásobník - základka

Atlas Drah Polska, Česka a Slovenska • ISSN 2391-4793 • www.atlasdrah.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9656278 / 4652 / 3618 / 1905 / 5068.91)