polski čeština

Vyhledat stanice
Abecední seznam železničních
stanic a zastávek
Železniční tunely142 Karlovy Vary dolní nádraží - Potůčky st. hr. (CZ/DE)
Zahájení provozu
1881.12.20 Nová Role - Nejdek (ÖLEG) • 1898.11.28 Nová Role - Horní Blatná (kkStB) • 1899.04.01 Horní Blatná - granica państwa (kkStB) • 1899.05.15 Sedlec - Nová Role (kkStB) • 1899.05.15 Karlovy Vary dolní nádraží - Karlovy Vary (kkStB)
žkmdruh bodunadm.v.bodostatní tratě  
0.00žst375Karlovy Vary dolní nádraží149  
1.13tunel375Tunel (81.40 m) - Karlovarský
3.12žst415 Karlovy Vary Zdjęcia140  
5.20odb (dř)397 Sedlec140  
6.45žst (dř)390Stará Role
12.06žst (dř)440 Nová Role143  
14.90zast480Nová Role zastávka
17.45zast525Nejdek-Suchá
19.46žst (dř)555Nejdek
20.83tunel605Tunel (230,20 m) - Nejdecký
21.43zast600Nejdek zastávka
22.88tunel645Tunel (68,00 m) - Vysokopecký
23.12zast640Vysoká Pec
25.33tunel735Tunel (252,34 m) - Novohamerský
26.20zast+nákl715Nové Hamry
28.48zast765Nejdek-Tisová
31.19zast830Nejdek-Sejfy
33.10zast875Nejdek-Oldřichov
36.19zast+nákl900Pernink
38.88zast+nákl870Horní Blatná
43.44zast760Potůčky zastávka
45.83zast+nákl700Potůčky
46.20st.h-hranice státu CZ / DE DE 6626  

Tabulky v jízdních řádech:
Data od
Data do
Číslo i název tabulky
1944.07.03
1945.09.24
171f
Karlsbad unter Bahnhof / Chodau - Schwarzenberg (Erzgebirge)
1946.05.06
1951.05.19
12h
Karlovy Vary - Johanngeorgenstadt ČSD


Stránka byla naposledy editována: 2018.03.31 - 17:32
Legenda
Označení:
- tratě elektrifikované
- tratě neelektrifikované
- tratě jednokolejné
- tratě dvojkolejné
- tunel
- historické místo
- stanice uzlová
- ex stanice uzlová
- stanice styčná
- ex stanice styčná
- planký stanic

W tabeli z opisem posterunków ruchu:
(d) - posterunek w budynku dworcowym

Objekty: (barevné ikony)
existující - v provozu, existující - opuštěné, existující - nesjízdné, neexistující - zrušené, snesené

Železniční kilometrů:
kurzíva km poloha (přibližné)
podtržené km poloha (převedená)


Kódy států:
AT - Rakousko
BY - Bělorusko
CZ - Česko
DE - Německo
HU - Maďarsko
LT - Litva
PL - Polsko
RU - Ostpreußen (Sovětský svaz)
SK - Slovensko
UA - Ukrajina
Druh bodu:
(dř)dálkove řízení
AHrautomatické hradlo
AHr+vl.stautomatické hradlo+vlečkové stanoviště
cdpcentrální dispečerské pracoviště
d.st.hdříve st. hranice
důldůl hlubinný
hkhranice kraje / vojvodství
hmhistorické místo
hrhradlo
hr+n.žsthradlo+nákladové nádraží
hr+náklhradlo+nákladiště
hr+och.sthradlo+ochranný stanoviště
hr+odbhradlo+odbočka
hr+vl.sthradlo+vlečkové stanoviště
hzhranice země
kkkonec kolei
linksměr trati
n.žstnákladové nádraží
n/unedostatek údajů
náklnákladiště
och.stochranný stanoviště
och.st+náklochranný stanoviště+nákladiště
och.st+výhochranný stanoviště+výhybna
odbodbočka
odb+náklodbočka+nákladiště
odb+och.stodbočka+ochranný stanoviště
odb+výhodbočka+výhybna
odb+výh+och.stodbočka+výhybna+ochranný stanoviště
p.výhpřípojná výhybka
p.žstprůmyslová stanice
překládka
př.žstpřekládací nádraží
sl.zslužební zastávka
st.hst. hranice
stsstyk trakčních soustav
t.žsttechnické nádraží
tbtarifní bod
tuneltunel
vlvlečka
vl.stvlečkové stanoviště
výhvýhybna
výhodbočka
výh.stvýhybkový stanoviště
výh+náklodbočka+nákladiště
výh+náklvýhybna+nákladiště
výh+odbvýhybna+odbočka
výh+vl.stodbočka+vlečkové stanoviště
zastzastávka
zast+AHrzastávka+automatické hradlo
zast+AHr+vlzastávka+automatické hradlo+vlečka
zast+Hrzastávka+hradlo
zast+Hr+náklzastávka+hradlo+nákladiště
zast+Hr+vl.stzastávka+hradlo+vlečkové stanoviště
zast+n.žstzastávka+nákladové nádraží
zast+náklzastávka+nákladiště
zast+nákl+p.výhzastávka+nákladiště+přípojná výhybka
zast+och.stzastávka+ochranný stanoviště
zast+odbzastávka+odbočka
zast+odb+náklzastávka+odbočka+nákladiště
zast+odb+vl.stzastávka+odbočka+vlečkové stanoviště
zast+odb+výhzastávka+odbočka+výhybna
zast+p.výhzastávka+přípojná výhybka
zast+t.žstzastávka+technické nádraží
zast+vlzastávka+vlečka
zast+vl.stzastávka+vlečkové stanoviště
zast+vl.st+náklzastávka+vlečkové stanoviště+nákladiště
zast+výhzastávka+výhybna
zast+výhzastávka+odbočka
zast+výh+náklzastávka+odbočka+nákladiště
zast+výh+náklzastávka+výhybna+nákladiště
zkzměna kilometráže
žstželezniční stanice
žstželezniční stanice D3
zzzásobník - základka

Atlas Drah Polska, Česka a Slovenska • ISSN 2391-4793 • www.atlasdrah.net • Copyright © 2005-2018 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (9361658 / 8748 / 6824 / 1854 / 5049.44)